Дистанційне навчання 6 курс

Шановні студенти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України про заходи щодо боротьби з COVID-19 з 12 березня по 3 квітня 2020 року навчання в Дніпропетровській Медичній Академії відбувається в дістанційному режимі.


Для того, щоб отримати оцінку Вам потрібно надіслати реферати відповідно до встановленого календарно-тематичного плану

Календарно – тематичний план для студентів 6 курсу з хірургічних хвороб І медичного факультету 4 – 9 десятків

Назва теми

Дата

1.

ПЗ(2 год.): Вхідний контроль. С.(3 год.): Сучасні методи діагностики та лікування захворювань серцево-судинної та дихальної систем.

Питання для дистанційного навчання:

 • Методи діагностики серцево-судинної системи (визначення на мета дослідження)

 • Методи діагностики дихальної системи (визначення на мета дослідження)

9.04

2.

ПЗ (3 год.): Облітеруючий атеросклероз і ендартеріїт. Синдром хронічної ішемії нижніх кінцівок. С.(3 год.): Консервативне та хірургічне лікування оклюзій судин нижніх кінцівок.

Питання для дистанційного навчання:

 • Етіологія, патогенез облітеруючого атеросклерозу та ендартеріїту нижніх кінцівок.

 • Класифікація хронічної ішемії по Фонтейну - Покровському.

 • Методи обстеження артеріальної системи нижніх кінцівок.

 • Синдром Лериша. Визначення. Клінічні прояви.

 • Консервативне лікування облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок.

10.04

3.

ПЗ (3 год.): Синдром діабетичної ступні. С.(3 год.): Консервативне та хірургічне лікування інфікованої ступні при діабетичній нейропатії.

Питання для дистанційного навчання:

 • Диференційна діагностика нейропатичної форми СДС та ураження стопи при облітеруючому атеросклерозі (тезисно)

 • Класифікація синдрома діабетичної стопи (СДС) за PEDIS

 • Типи деформації стопи при СДС

 • Ускладнення діабетичної стопи та методи їх лікування

 • Основні принципи лікування хворого з СДС

13.04

4.

ПЗ (3 год.): Гостре порушення артеріального кровообігу (синдром гострої ішемії кінцівок). Артеріальні тромбози та емболії. Класифікація гострої ішемії кінцівок. С.(3 год.): Клінічні варіанти перебігу. Методи хірургічного лікування.

Питання для дистанційного навчання:

 • Етіологія та причини емболії та гострого тромбозу магістральних артерій.

 • Класифікація гострої ішемії нижніх кінцівок за В.С.Савел'євим.

 • Диференціальна діагностика емболії та гострого тромбозу магістральних артерій.

 • Лікувальна тактика і методи хірургічного лікування емболії та гострого тромбозу магістральних артерій.

14.04

5.

ПЗ (3 год.):Травма судин. Ускладнення. Перша допомога. С.(3 год.): Сучасний стан основ реплантації кінцівок, пересадки клаптів.

Питання для дистанційного навчання:

 • Клінічна класифікація травм судин

 • Методи зупинки зовнішньої кровотечі на різних етапах надання допомоги

 • Ускладнення травматичного уражень судин (коротка характеристика)

 • Покази та протипокази до реімплантації кінцівок

15.04

6.

ПЗ (3 год.): Класифікація, клініка, діагностична програма та лікування аневризми черевної частини аорти. С.(3 год.): Клініка, діагностична програма та лікування синдрому дуги аорти.

.Питання для дистанційного навчання:

 • .Визначення та клінічні прояви неускладненої аневризми черевного відділу .аорти.

 • Класифікація аневризми черевного відділу аорти за розташуванням, формою та розмірами.

 • Ускладнення аневризми черевного відділу аорти. Клініка. Методи діагностики.

 • Лікування аневризм черевного відділу аорти.

16.04

7.

ПЗ (3 год.): Абдомінальний ішемічний синдром (АІС). С. (3 год.): Методи хірургічного та консервативного лікування гострого порушення мезентеріального кровообігу.

Питання для дистанційного навчання:

 • Визначення та класифікація АІС

 • Клінічні прояви в залежності від ступеня тяжкості хронічного АІС

 • Функціональні проби для діагностики хронічного АІС

 • Діагностична програма та лікувальна тактика при гострому та хронічному АІС

17.04

8.

ПЗ (5 год.): Варикозне розширення вен нижніх кінцівок (синдром хронічної венозної недостатності). Методи хірургічного та консервативного лікування ускдадненої варикозної хвороби.

Питання для дистанційного навчання:

 • Етіологія та патогенез порушення венозної гемодинаміки при варикозній хворобі

 • Функціональні проби для визначення стану клапанів поверхневих, комунікантних вен та прохідності глибоких вен нижніх кінцівок.

 • Ускладнення варикозного розширення вен нижніх кінцівок.

 • Консервативне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок.

 • Методи хірургічного лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок.

21.04

9.

ПЗ (3 год.): Тромбози магістральних вен (синдром гострого венозного тромбозу). С. (3 год.): Тромбоемболія легеневої артерії

 • Фактори ризику виникнення венозного тромбозу, патогенез.

 • Клініка, діагностика венозного тромбозу нижніх кінцівок та його ускладнень. Симптоми Хоманса та Мозеса

 • Клініка, діагностика тромбозу верхньої та нижньої порожнистих вен та їх гілок.

 • Методи консервативного і хірургічного лікування тромбозу магістральних вен.

 • Тромбоемболія легеневої артерії. Клінічні форми.

 • Вибір тактики лікування. Профілактика

22.04

10.

ПЗ (2 год.): Післятромботичний синдром. С. (3 год.): Лімфедема кінцівок

 • Класифікація, клінічні прояви, діагностика ПТФС нижніх кінцівок.

 • Класифікація, клінічні прояви, діагностика лімфедеми нижніх кінцівок.

 • Сучасні можливості консервативного та оперативного лікування ПТФС нижніх кінцівок.

 • Форми захворювання. Клініка. Діагностика. Рентгенконтрастні методи дослідження

 • Варіанти клінічного перебігу.

 • Консервативне та хірургічне лікування, реконструктивні втручання

23.04

11.

ПЗ (3 год.): Синдром гіпертрофії щитоподібної залози. С. (3 год.): Синдром тиреотоксикозу.

 • Захворювання щитоподібної залози. Ендемічний зоб. Дифузний токсичний зоб. Вузловий та багатовузловий зоб. Зоб Хасімото.

 • Клініка, діагностика, диференційна діагностика захворювань щитоподібної залози.

 • Тиреотоксичний криз. Методи лікування.

 • Гіпопаратиреоз.

 • Сучасні можливості консервативного та оперативного лікування захворювань щитоподібної залози.

25.04

12.

ПЗ (3 год.): Хронічні захворювання жовчного міхура та позапечінкових жовчних проток (синдром болю у верхньому відділі черевної порожнини). С. (3 год.): Вибір методів обстеження при патології жовчного міхура та позапечінкових жовчних проток

 • Методи обстеження при патології жовчного міхура та позапечінкових жовчних проток та їх інформативність.

 • Жовчнокам’яна хвороба. Етіологія, патогенез, клінічні форми.

 • Хронічний холецистит. Класифікація. Клінічні прояви.

 • Діскінезії жовчного міхура та позапечінкових жовчних проток.

 • Дуоденостаз.

 • Сучасні підходи до діагностики, хірургічного та консервативного лікування

26.04

13.

ПЗ (6 год.): Захворювання гепато-панкреато-біліарної зони, ускладнені механічною жовтяницею (синдром механічної жовтяниці). Печінкова недостатність при хірургічних хворобах, методи профілактики та лікування.

 • Причини вини кнення механічної жовтяниці та їх класифікація.

 • Ранні ускладнення синдрому механічної жовтяниці:

 • холангіт, холангіогенні абсцеси печінки, біліарний сепсис;

 • гостра печінкова та ниркова недостатність;

 • холемічні кровотечі.

 • Сучасні підходи до діагностики, хірургічного та консервативного лікування

27.04

14.

ПЗ (3 год.): Післяхолецистектомічний синдром . С.(3 год.): Хронічний панкреатит, киста підшлункової залози

 • Післяхолецистектомічний синдром. Класифікація. Клінічні прояви.

 • Діагностична тактика в залежності від клінічного варіанту ПХЕС.

 • Хронічний панкреатит. Кісти та нориці підшлункової залози. Патогенез. Класифікація. Клініка.

 • Сучасні підходи до діагностики, хірургічного та консервативного лікування

28.04

15.

ПЗ (3 год.): Хронічні захворювання шлунку та 12-палої кишки (синдром болю у верхньому відділі черевної порожнини). С. (3 год.): Ускладнення захворювань шлунку та 12-палої кишки та їх лікування.

 • Методи обстеження при патології шлунку та 12-палої кишки та їх інформативність.

 • Виразкова хвороба шлунка. Типи виразок. Класифікація за Johnson. Клініка.

 • Виразкова хвороба 12-палої кишки. Класифікація. Клініка.

 • Ускладнення захворювань шлунку та 12-палої кишки та їх діагностика.

 • Сучасні підходи до діагностики, хірургічного та консервативного лікування

29.04

16.

ПЗ (6 год.): Хвороби оперованого шлунка (післягастрорезекційні та післяваготомічні). Лікувальна тактика в залежності від типу синдрому оперованого шлунка

 • Особливості діагностики та лікування органічних уражень шлунково-кишкового тракту.

 • Особливості діагностики та лікування функціональних синдромів шлунково-кишкового тракту.

 • Синдром привідної петлі. Демпінг –синдром. Постгастрорезекційна астенія.

 • Постваготомічна діарея. Рецидив виразки після ваготомії.

 • Обґрунтування та вибір хірургічної тактики.

 • Консервативне лікування проявів хвороби оперованого шлунка

30.04

17.

ПЗ (3 год.): Кровотечі з травного тракту. Причини виникнення, діагностика, диференційна діагностика, лікувальна тактика. С.(3 год.): Допомога хворим з шлунково-кишковою кровотечею на різних етапах.

Питання для дистанційного навчання:

 • Методи діагностики гострих шлунково-кишкових кровотеч та ендоскопічний гемостаз.

 • Методи хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч.

 • Клінічна картина геморагічного шоку залежно від ступеня тяжкості.

 • Лікування геморагічного шоку залежно від ступеня тяжкості.

4.05

18.

ПЗ (2 год.): Синдром портальної гіпертензії. С.(3 год.): Вибір методів паліативного лікування при ускладненнях синдрому портальної гіпертензії.

Питання для дистанційного навчання:

 • Допечінкова портальна гіпертензія. Клініка. Методи діагностики. Лікувальна тактика.

 • Портальна гіпертензія внаслідок внутрішньопечінкового блоку. Етіологія. Клініка. Методи діагностики.

 • Надпечінкова портальна гіпертензія (хвороба Кіарі, Бадда -Кіарі). Клініка, діагностика, лікування.

 • Хірургічне лікування синдрому портальної гіпертензії.

 • Кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу. Клініка. Методи діагностики. Лікувальна тактика.

5.05

19.

ПЗ (3 год.): Синдром «гострого живота». Болі в животі, оцінка особливостей больового синдрому при диференційній діагностиці захворювань органів черевної порожнини. С. (3 год.): Особливості перебігу хірургічних захворювань у вагітних, і осіб похилого віку. Диференційна діагностика гострих захворювань органів черевної порожнини. Лікувальна тактика.

Питання для дистанційного навчання:

 • Гострий апендицит. Клінічні прояви та особливості у вагітних, осіб похилого та старечого віку. Методи діагностики. Лікувальна тактика.

 • Диференціальна діагностика гострого апендициту з правосторонньою нирковою колькою, апоплексією яєчників.

 • Фази клінічного перебігу перфоративної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки.

 • Діагностика та методи хірургічного лікування перфоративної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки.

 • Ускладнення гострого панкреатиту та холециститу. Методи діагностики . Лікувальна тактика .

6.05

20.

ПЗ (3 год.): Локальні та розповсюджені гнійно-запальні процеси заочеревини та черевної порожнини. Перитоніт. Діагностика. С.(3 год.): Хірургічна тактика та сучасні підходи до лікування.

Питання для дистанційного навчання:

 • Класифікація перитоніта.

 • Особливості клініки в залежності від етіологічного фактора і стадії захворювання.

 • Методи діагностики перитоніта.

 • Лікувальна тактика при перитоніті в залежності від етіологічного фактора і стадії захворювання. Можливі ускладнення перитоніта.

7.05

21.

ПЗ (3 год.): Синдром «несправжнього» гострого живота. Диференційна діагностика гострих хірургічних та інфекційних захворювань ШКТ. С.(3 год.): Хірургічні ускладнення у хворих з інфекційною патологією.

Питання для дистанційного навчання:

 • Псевдоабдомінальний синдром. Визначення та клінічні прояви.

 • Діагностика та лікування хірургічних ускладнень черевного тифу.

 • Хірургічні ускладнення абдомінального туберкульозу. Клініка. Методи діагностики. Лікувальна тактика.

8.05

22.

ПЗ (5 год.): Травми живота мирного часу. Симптоматика пошкоджень органів черевної порожнини та заочеревинного простору. Лікування кишкової нориці.

Питання для дистанційного навчання:

 • Діагностіка та лікувальна тактика при закритих пошкодженнях порожнистих органів

 • Діагностика відкритих пошкоджень порожнистих органів живота. Лікувальна тактика.

 • Хірургічні методи лікування пошкоджень селезінки.

 • Клінічні прояви та допоміжні методи діагностики при пошкодженнях печінки, позапечінкових жовчних шляхів, жовчного міхура.

 • Шлунково- ободово- кишкова нориця. Клініка. Методи діагностики. Лікувальна тактика.

12.05

23.

ПЗ (3 год.): Синдроми дисфагії, блювоти та порушення акту дефекації. Значення в діагностиці та диференційній діагностиці. Лікувальна тактика. С.(3 год.): ВІЛ у хірургічних хворих.

Питання для дистанційного навчання:

 • Синдром порушення акту дефекації - значення у діагностиці та диференціальній діагностиці захворювань органів черевної порожнини.

 • Симптом блювоти - значення у діагностиці та диференціальній діагностиці захворювань органів черевної порожнини

 • Клінічні прояви та діагностика гострої непрохідності товстої кишки. Лікувальна тактика

 • Диференціальна діагностика гострої кишкової непрохідності з тромбоемболією мезентеріальних судин, харчової токсикоінфекцію

13.05

24.

ПЗ (4 год.): Трансплантологія. Клінічні прояви хірургічних захворювань, що потребують трансплантації органів та тканин. Сучасний стан трансплантації печінки, підшлункової залози, нирок. С.(3 год.): Диференційний залік з практичних навичок.

Питання для дистанційного навчання:

 • Трансплантологія – визначення та існуючі напрями.

 • Сучасний стан і перспективи трансплантології в Україні

 • Визначення ідентифікація та ведення потенційного донора

14.05

Календарно – тематичний план практичних занять з хірургічних хвороб для студентів 6 курсу ІІ медичного факультету (педіатрія)

 

                                                          

Назва теми

Дата

1.

ПЗ(2 год.): Вхідний контроль. С.(3 год.):  Сучасні методи діагностики та лікування захворювань серцево-судинної та дихальної систем.

Питання для дистанційного навчання:

 • Методи діагностики серцево-судинної системи (визначення на мета дослідження)
 • Методи діагностики дихальної системи (визначення на мета дослідження)

30.04

2.

ПЗ (3 год.): Облітеруючий атеросклероз і ендартеріїт. Синдром хронічної  ішемії нижніх кінцівок. С.(3 год.): Консервативне та хірургічне лікування оклюзій судин нижніх кінцівок.

Питання для дистанційного навчання:

 • Етіологія, патогенез облітеруючого атеросклерозу та ендартеріїту нижніх кінцівок.
 • Класифікація хронічної ішемії по Фонтейну - Покровському.
 • Методи обстеження артеріальної системи нижніх кінцівок.
 • Синдром Лериша. Визначення. Клінічні прояви.
 • Консервативне лікування облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок.

04.05

3.

ПЗ (3 год.): Гостре порушення артеріального кровообігу (синдром  гострої ішемії кінцівок). Артеріальні тромбози та емболії.  Класифікація гострої ішемії кінцівок. С.(3 год.): Клінічні варіанти перебігу. Методи хірургічного лікування.

Питання для дистанційного навчання:

 • Етіологія та причини емболії та гострого тромбозу магістральних артерій.
 • Класифікація гострої ішемії нижніх кінцівок за В.С.Савел'євим.
 • Диференціальна діагностика емболії та гострого тромбозу магістральних артерій.
 • Лікувальна тактика і методи хірургічного лікування емболії та гострого тромбозу магістральних артерій.

05.05

4.

ПЗ (5 год.): Варикозне розширення вен нижніх кінцівок (синдром хронічної венозної недостатності). Методи хірургічного та консервативного лікування ускдадненої варикозної хвороби.

Питання для дистанційного навчання:

 • Етіологія та патогенез порушення венозної гемодинаміки при варикозній хворобі
 • Функціональні проби для визначення стану клапанів поверхневих, комунікантних вен та прохідності глибоких вен нижніх кінцівок.
 • Ускладнення варикозного розширення вен нижніх кінцівок.
 • Консервативне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок.
 • Методи хірургічного лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок.

06.05

5.

ПЗ (3 год.): Тромбози магістральних вен (синдром гострого венозного тромбозу). С. (3 год.): Тромбоемболія легеневої  артерії

·         Фактори ризику виникнення венозного тромбозу, патогенез.

·         Клініка, діагностика венозного тромбозу нижніх кінцівок та його ускладнень. Симптоми Хоманса та Мозеса

·         Клініка, діагностика  тромбозу верхньої та нижньої порожнистих  вен та їх гілок.

·         Методи консервативного і хірургічного лікування тромбозу магістральних вен.

·         Тромбоемболія легеневої артерії. Клінічні форми.

·         Вибір тактики лікування. Профілактика

07.05

6.

ПЗ (3 год.): Синдром гіпертрофії щитоподібної залози. С. (3 год.): Синдром тиреотоксикозу.

·         Захворювання щитоподібної залози. Ендемічний зоб. Дифузний токсичний зоб. Вузловий та багатовузловий зоб. Зоб Хасімото.

·         Клініка, діагностика, диференційна діагностика захворювань щитоподібної залози.

·         Тиреотоксичний криз. Методи лікування.

·         Гіпопаратиреоз.

·         Сучасні можливості консервативного та оперативного лікування захворювань щитоподібної залози.

08.05

7.

ПЗ (6 год.): Захворювання гепато-панкреато-біліарної зони, ускладнені механічною жовтяницею (синдром механічної жовтяниці).  Печінкова недостатність при хірургічних хворобах, методи профілактики та лікування.

·         Причини вини кнення механічної жовтяниці та їх класифікація.

·         Ранні ускладнення синдрому механічної жовтяниці:

·         холангіт, холангіогенні абсцеси печінки, біліарний сепсис;

·         гостра печінкова та ниркова недостатність;

·         холемічні кровотечі.

·         Сучасні підходи до діагностики, хірургічного та консервативного лікування

12.05

8.

ПЗ (3 год.): Синдром «гострого живота». Болі в животі, оцінка особливостей больового синдрому при диференційній діагностиці захворювань органів черевної порожнини. С. (3 год.): Особливості перебігу хірургічних захворювань у вагітних, і осіб похилого віку. Диференційна діагностика гострих захворювань органів черевної порожнини. Лікувальна тактика.

Питання для дистанційного навчання:

 • Гострий апендицит. Клінічні прояви та особливості у вагітних, осіб похилого та старечого віку. Методи діагностики. Лікувальна тактика.
 • Диференціальна діагностика гострого апендициту з правосторонньою нирковою колькою, апоплексією яєчників.
 • Фази клінічного перебігу перфоративної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки.
 • Діагностика та методи хірургічного лікування перфоративної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки.
 • Ускладнення гострого панкреатиту та холециститу. Методи діагностики . Лікувальна тактика .

13.05


Також за вказаними темами Ви можете надсилати підготовлені мультемедійні презентації.

Рукописи рефератів за відповідними темами просимо надсилати на адресу dsma.surg2.6.ukr@gmail.com, не пізніше 24 годин від моменту початку заняття за відповідної темою. 

При цьому у темі листа  має бути  зазначено ПІБ студента, факультет, № групи/підгупи/ десятку та № теми у наступному форматі:

АААА_ВВВВВВ_СССС_DDDDDD, де

АААА – назва факультету латиною (I_medII_medstomI_int, II_int)

BBBB - № групи/підгупи/ десятку;

СССС –№ теми;

DDDDDD - Прізвище студента.


За цим посиланням ви знайдете методичні матеріали   -  Бібліотека

Лекції за темами циклу знаходяться у Модуль 3
Розклади та доступ до вебінарів

1 медичний факультет

4 десяток - асистент Марійченко Сергій Олександрович

ДатаПочатокГрупаВикладачІдентифікатор заняттяПароль доступу
04.05.202013:106 курс- 1 медичний факультет- 4 десятокМарійченко Сергій Олександович853 638 90131med4DES
05.05.202013:106 курс- 1 медичний факультет- 4 десятокМарійченко Сергій Олександович853 638 90131med4DES
06.05.202013:106 курс- 1 медичний факультет- 4 десятокМарійченко Сергій Олександович853 638 90131med4DES
07.05.202013:106 курс- 1 медичний факультет- 4 десятокМарійченко Сергій Олександович853 638 90131med4DES
08.05.202013:106 курс- 1 медичний факультет- 4 десятокМарійченко Сергій Олександович853 638 90131med4DES
12.05.202013:106 курс- 1 медичний факультет- 4 десятокМарійченко Сергій Олександович853 638 90131med4DES
13.05.202013:106 курс- 1 медичний факультет- 4 десятокМарійченко Сергій Олександович853 638 90131med4DES
14.05.202013:106 курс- 1 медичний факультет- 4 десятокМарійченко Сергій Олександович853 638 90131med4DES
15.05.202013:106 курс- 1 медичний факультет- 4 десятокМарійченко Сергій Олександович853 638 90131med4DES

5 десяток - доцент Косинський Олександр Вікторович

ДатаПочатокГрупаВикладачІдентифікатор заняттяПароль доступу
04.05.202012:306 курс- 1 медичний факультет- 5 десятокКосинський Олександр Вікторович726 6180 65990YaWTA
05.05.202012:306 курс- 1 медичний факультет- 5 десятокКосинський Олександр Вікторович715 3985 13018CEG4V
06.05.202012:306 курс- 1 медичний факультет- 5 десятокКосинський Олександр Вікторович749 4066 86257SZqrX
07.05.202012:306 курс- 1 медичний факультет- 5 десятокКосинський Олександр Вікторович790 6013 87324kkqK0
08.05.202012:306 курс- 1 медичний факультет- 5 десятокКосинський Олександр Вікторович769 6379 91221crktH
12.05.202012:306 курс- 1 медичний факультет- 5 десятокКосинський Олександр Вікторович737 0758 57042KMRFa
13.05.202012:306 курс- 1 медичний факультет- 5 десятокКосинський Олександр Вікторович738 5173 29173nKg0D
14.05.202012:306 курс- 1 медичний факультет- 5 десятокКосинський Олександр Вікторович492 895 62203m4y8j
15.05.202012:306 курс- 1 медичний факультет- 5 десятокКосинський Олександр Вікторович758 0302 29793A4YdZ

7 десяток - доцент Карпенко Сергій Іванович

ДатаПочатокГрупаВикладачІдентифікатор заняттяПароль доступу
04.05.202012:006 курс- 1 медичний факультет- 7 десятокКарпенко Сергій Іванович757-4673-18015sЕ4cx
05.05.202012:006 курс- 1 медичний факультет- 7 десятокКарпенко Сергій Іванович786-6046-59994xaQrK
06.05.202012:006 курс- 1 медичний факультет- 7 десятокКарпенко Сергій Іванович744-1474-46348Ef0s5
07.05.202012:006 курс- 1 медичний факультет- 7 десятокКарпенко Сергій Іванович745-4816-41374Mtcjc
08.05.202012:006 курс- 1 медичний факультет- 7 десятокКарпенко Сергій Іванович797-3080-88995MS2EN
12.05.202012:006 курс- 1 медичний факультет- 7 десятокКарпенко Сергій Іванович783-6487-93279Dv9S1
13.05.202012:006 курс- 1 медичний факультет- 7 десятокКарпенко Сергій Іванович782-2090-05390S49GU
14.05.202012:006 курс- 1 медичний факультет- 7 десятокКарпенко Сергій Іванович783-7698-63319EXe6u
15.05.202012:006 курс- 1 медичний факультет- 7 десятокКарпенко Сергій Іванович744-8801-90558GNvNK

9 десяток - асистент Кисілевський Дмитро Олексійович

ДатаПочатокГрупаВикладачІдентифікатор заняттяПароль доступу
04.05.202010:006 курс- 1 медичний факультет- 9 десятокКисілевський Дмитро Олексійович401-476-99230rMHX7
05.05.202010:006 курс- 1 медичний факультет- 9 десятокКисілевський Дмитро Олексійович401-476-99230rMHX7
06.05.202010:006 курс- 1 медичний факультет- 9 десятокКисілевський Дмитро Олексійович401-476-99230rMHX7
07.05.202010:006 курс- 1 медичний факультет- 9 десятокКисілевський Дмитро Олексійович401-476-99230rMHX7
08.05.202010:006 курс- 1 медичний факультет- 9 десятокКисілевський Дмитро Олексійович401-476-99230rMHX7
12.05.202010:006 курс- 1 медичний факультет- 9 десятокКисілевський Дмитро Олексійович401-476-99230rMHX7
13.05.202010:006 курс- 1 медичний факультет- 9 десятокКисілевський Дмитро Олексійович401-476-99230rMHX7
14.05.202010:006 курс- 1 медичний факультет- 9 десятокКисілевський Дмитро Олексійович401-476-99230rMHX7
15.05.202010:006 курс- 1 медичний факультет- 9 десятокКисілевський Дмитро Олексійович401-476-99230rMHX7

2 медичний факультет (Лікувальна справа)2 медичний факультет (Педіатрія)

4 десяток - асистент Клішин Олександр Андрійович

ДатаПочатокГрупаВикладачІдентифікатор заняттяПароль доступу
04.05.202012:016 курс- ІІ медичний факультет (Педіатрія)- 4 десятокКлішин Олександр Андрійович390-710-72698ePHiX
05.05.202012:016 курс- ІІ медичний факультет (Педіатрія)- 4 десятокКлішин Олександр Андрійович390-710-72698ePHiX
06.05.202012:016 курс- ІІ медичний факультет (Педіатрія)- 4 десятокКлішин Олександр Андрійович390-710-72698ePHiX
07.05.202012:016 курс- ІІ медичний факультет (Педіатрія)- 4 десятокКлішин Олександр Андрійович390-710-72698ePHiX
08.05.202012:016 курс- ІІ медичний факультет (Педіатрія)- 4 десятокКлішин Олександр Андрійович390-710-72698ePHiX
12.05.202012:016 курс- ІІ медичний факультет (Педіатрія)- 4 десятокКлішин Олександр Андрійович390-710-72698ePHiX
13.05.202012:016 курс- ІІ медичний факультет (Педіатрія)- 4 десятокКлішин Олександр Андрійович390-710-72698ePHiX

5 десяток - асистент Жмуренко Еліна Вікторівна

ДатаПочатокГрупаВикладачІдентифікатор заняттяПароль доступу
04.05.202011:006 курс- ІІ медичний факультет (Педіатрія)- 5 десятокЖмуренко Еліна Вікторівна243-696-56653WjUcG
05.05.202011:006 курс- ІІ медичний факультет (Педіатрія)- 5 десятокЖмуренко Еліна Вікторівна243-696-56653WjUcG
06.05.202011:006 курс- ІІ медичний факультет (Педіатрія)- 5 десятокЖмуренко Еліна Вікторівна243-696-56653WjUcG
07.05.202011:006 курс- ІІ медичний факультет (Педіатрія)- 5 десятокЖмуренко Еліна Вікторівна243-696-56653WjUcG
08.05.202011:006 курс- ІІ медичний факультет (Педіатрія)- 5 десятокЖмуренко Еліна Вікторівна243-696-56653WjUcG
12.05.202011:006 курс- ІІ медичний факультет (Педіатрія)- 5 десятокЖмуренко Еліна Вікторівна243-696-56653WjUcG
13.05.202011:006 курс- ІІ медичний факультет (Педіатрія)- 5 десятокЖмуренко Еліна Вікторівна243-696-56653WjUcG


6 десяток - асистент Балик Дмитро Васильович

ДатаПочатокГрупаВикладачІдентифікатор заняттяПароль доступу
04.05.202010:006 курс- ІІ медичний факультет (Педіатрія)- 6 десятокБалик Дмитро Васильович957-652-94225Nrirt
05.05.202010:006 курс- ІІ медичний факультет (Педіатрія)- 6 десятокБалик Дмитро Васильович725-8552-70268XYLMp
06.05.202010:006 курс- ІІ медичний факультет (Педіатрія)- 6 десятокБалик Дмитро Васильович747-4808-86212EmfPb
07.05.202010:006 курс- ІІ медичний факультет (Педіатрія)- 6 десятокБалик Дмитро Васильович798-7675-72198DkSHz
08.05.202010:006 курс- ІІ медичний факультет (Педіатрія)- 6 десятокБалик Дмитро Васильович764-5907-50600X8Mx5
12.05.202010:006 курс- ІІ медичний факультет (Педіатрія)- 6 десятокБалик Дмитро Васильович728-0145-92279bNzqS
13.05.202010:006 курс- ІІ медичний факультет (Педіатрія)- 6 десятокБалик Дмитро Васильович767-1990-41091kMj0g


2 медичний факультет (Медпроф)


  
Comments